HomeDisclaimer
Disclaimer

De website www.autocrossvenhuizen.nl is de officiële website van Stichting Autocross Venhuizen.  Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met onderstaande bepalingen.

Reglementen en reglementswijzigingen gaan van kracht op het moment dat deze op de website worden gepubliceerd. Uitslagen zijn officieel echter altijd onder voorbehoud van nakeuringen, protesten en beroepen. Op www.autocrossvenhuizen.nl wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door onze organisatie niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. De organisatie wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. De organisatie behoudt alle rechten met betrekking tot de website www.autocrossvenhuizen.nl Het is uitsluitend met bronvermelding toegestaan deze informatie zonder schriftelijke toestemming te gebruiken, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen. Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. 

 

HomeDisclaimer